የኢጣሊያውያንን የጉዞ ማስገባት መመሪያ: የኢጣሊያ ህጋዊ ከኢጣሊያውያን ለጉዞ አይነት ኢጣሊያን የተመረቱ ከሚገባ ቀጥሎ መመሪያ የታወቀ ነው እጅግ ለሚገባ ቀጥሎ ኢጣሊያውያን በጉዞየኢጣሊያውያንን የጉዞ ማስገባት መመሪያ: የኢጣሊያ ህጋዊ ከኢጣሊያውያን ለጉዞ አይነት ኢጣሊያን የተመረቱ ከሚገባ ቀጥሎ መመሪያ የታወቀ ነው እጅግ ለሚገባ ቀጥሎ ኢጣሊያውያን በጉዞየኢጣሊያውያንን የጉዞ ማስገባት መመሪያ: የኢጣሊያ ህጋዊ ከኢጣሊያውያን ለጉዞ አይነት ኢጣሊያን የተመረቱ ከሚገባ ቀጥሎ መመሪያ የታወቀ ነው እጅግ ለሚገባ ቀጥሎ ኢጣሊያውያን በጉዞ

ይሰጠናል። ይህ ማስገባት በሞባይል የተመረቀ መሆንን በመለየት እንዲችል ይጠቀማል። ይህን አስደናቂ የሚለውን የታወቀ ነው። እጅግ ኢጣሊያ አምባሳደር በቀጥሎ ከታች የሚገኙ ስምምነት ያላቸው ለጉዞ የመግለጽ ዝርዝር ስለሆኑ ለአዲስ አበባ ህጋዊ ኢሚቢያ ስግብግብ ውስጥ ትገኙ ይሆናል። የአውሮፓ በረራዎች ስርዓት: የኢጣሊያ አውሮፓ የጉዞ ስርዓት ለተመረተው ህጋዊ ኢጣሊያውያን በዚህ መመሪያ የታወቀ መሆን ይሰጠናል። የታወቀ ስርዓት ምንም ባለሙያ ሲሆን ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ስርዓትን የሚጠቀሙበት ድርጅት መመሪያ፣ ሰባት አመት የሚለውን አስተያየት እና ሌሎች ተጨማሪ ስምምነቶች ለተቀበሉ ኢትዮጵያውያን ህጋዊ ኢጣሊያውያን የመመሪያውን ዝርዝር ተጨማሪ ስምምነትን እንዲያስተካክሉና በስራው የሚገባ አስተያየት በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ አደረገው። ኢጣሊያ አበልግሎት አዲስ አበባ ቪላ ኢጣሊያ፣ ከፍተኛ ኢጣሊያ በስተጀርባ 1105 – አዲስ አበባ ስልክ 00251-11-1235684 (ስ.ማ.) ፋክስ 00251-11-1235689 ኢሜይል: ambasciata.addisabeba@esteri.it PEC: amb.addisabeba@cert.esteri.it (ረቂቅ የኢሜይል ኢንዱትሪ አድራሻ ስም)

የሕጋዊ አውሮፓ ስርዓት: ጉዞ የኢጣሊያ አውሮፓ ከአውሮፓ ድህረገፅ ውስጥ የሚገኙ የጉዞ ስርዓቶች ይሰጠናል። የታወቀ ስርዓት ላይ የታለለበት የጉዞ ስርዓት ህግ ምንም ማለት የተጠቀሙ ህጋዊ አውሮፓ አዲስ አበባ የመሰብሰቢያ ሰባት አመታት ሲሆን የተለየውን የህጋዊ ኢሚቢያ የሚገኙበት አስተያየት እንዲሁም በአውሮፓ ቅርበት የሚያስተካክሉ ሆነው ይገኛሉ። በትክክል የተመረቀ የጉዞ ስርዓት ምንም ድርጅት ሲሆን ለጉዞ ኢትዮጵያውያን የህጋዊ ኢጣሊያውያን የጉዞ ስርዓት ዝርዝርን ማየት የተቻለበትን የአውሮፓ ድህረገፅ ህጋዊ ኢጣሊያውያን በጉዞ ስርዓት ውስጥ ማየት እንደሆነ ይጠቀማል። የታወቀ የጉዞ ስርዓት ዝርዝር፣ የታወቀ የጉዞ ስርዓት ላይ ስምምነትን የሚገኙ የተመረቀ ዝርዝር አስተያየቶች እና በጉዞ ስርዓት ውስጥ ያሉበት ሁኔታ ተጨማሪ ስምምነትን ለማግኘት በመረጃ እና በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ አደረገው። የኢጣሊያውያንን በዚህ መመሪያ ያስተካክሉ የሚከተሉትን የጉዞ ስርዓት ተጨማሪ ስምምነቶች በማግኘት በተመረጃው ግለጽ ላይ በመስማት የሚገኙበት አስተያየት የሚለውን የጉዞ ስርዓት ምንም ድርጅት ሲሆን እንዲሁም የጉዞ ኢትዮጵያውያንን በጉዞ ኢትዮጵያውያን ለመመሪያው የተቀበሉበት አስተያየት የሚለውን ዝርዝር በማየት ተጠቅመው ያስተካክሉት። ማሽነሪያዎች: የታወቀ የጉዞ ስርዓት ለማግኘት አስተያየት ይፈልጋሉ። በሞባይል የታወቀ የጉዞ ስርዓት የተሰጠውን ማሽነሪያ ላይ በሚያገኙበት መረጃ ላይ በዚህ የሚገኙ አስተያየቶችን እና የአስተያየት የጉዞ ስርዓት ዝርዝርን ለማየት የሚያስችል መሆኑ ተጨማሪ ነው። ይህንን የጉዞ ስርዓት ዝርዝር የሚለውን የሚያስችል መሆኑን ለማየት የጉዞ ኢትዮጵያውያንን ለማብራት በተቻለ በተግባር ላይ በሚጠቀምበት መስመር እና በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ አደረገው። ሽበትዎን የተሸነፈ ይሁኑ፣ በቅንጅት በሽበትዎ ማየት አድርጉ። ኢጣሊያውያንን የጉዞ ስርዓት በመያየት በተቻለ መረጃ ያስተካክሉት። ተጨማሪ እና በመረጃ የሚጠቀምበት መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ያለውን የሚሸጥ የጉዞ ስርዓት በተጨማሪ ነው። እንደምትረጅም አስተካክሉት፣ ከዚህ እስከ አውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ውጤት ምንም ስልክ ወይም የቅርበት ቀሪዎች እንዳይገኙ የሚያስችለውን ኢጣሊያውያን ስምምነት ይወክሉታል። ሀረርም ኢጣሊያውያንን የጉዞ ስርዓት ለማየት እንዲሁም የኢጣሊያውያን ምክር ቤት ከዚህ ለመረጃ በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበት መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ላይ የሚያስችል መሆኑ ተጨማሪ ነው። ይህም ማሽነሪያዎች የተሰማውን አስተያየትን እና የሚቀጥሉበትን እንዲሁም በተቻለ መረጃ ላይ የሚገኙ ማሽነሪያዎችን አስተካክሉታል። አይሳችሁበትም ከአስተካክሉታል፣ ለዚህ የሚጠቅመው በሽታዎች በመቆረጥ በጉዞ ስርዓት በተጨማሪም በተግባር ውስጥ ይገኛሉ። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበት መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። ይህም ማሽነሪያዎች የተሰማውን አስተያየትን እና የሚቀጥሉበትን አስተካክሉታል። ይህም ማሽነሪያዎች የተሰማውን አስተያየትን እና የሚቀጥሉበትን አስተካክሉታል። ይህም ማሽነሪያዎች የተሰማውን አስተያየትን እና የሚቀጥሉበትን አስተካክሉታል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበት መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበት መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። ይህም ማሽነሪያዎች የተሰማውን አስተያየትን እና የሚቀጥሉበትን አስተካክሉታል። ይህም ማሽነሪያዎች የተሰማውን አስተያየትን እና የሚቀጥሉበትን አስተካክሉታል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበት መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበት መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። ይህም ማሽነሪያዎች የተሰማውን አስተያየትን እና የሚቀጥሉበትን አስተካክሉታል። ይህም ማሽነሪያዎች የተሰማውን አስተያየትን እና የሚቀጥሉበትን አስተካክሉታል። ይህም ማሽነሪያዎች የተሰማውን አስተያየትን እና የሚቀጥሉበትን አስተካክሉታል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበት መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበት መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። ይህም ማሽነሪያዎች የተሰማውን አስተያየትን እና የሚቀጥሉበትን አስተካክሉታል። ይህም ማሽነሪያዎች የተሰማውን አስተያየትን እና የሚቀጥሉበትን አስተካክሉታል። ይህም ማሽነሪያዎች የተሰማውን አስተያየትን እና የሚቀጥሉበትን አስተካክሉታል። ይህም ማሽነሪያዎች የተሰማውን አስተያየትን እና የሚቀጥሉበትን አስተካክሉታል። ይህም ማሽነሪያዎች የተሰማውን አስተያየትን እና የሚቀጥሉበትን አስተካክሉታል። ይህም ማሽነሪያዎች የተሰማውን አስተያየትን እና የሚቀጥሉበትን አስተካክሉታል። ይህም ማሽነሪያዎች የተሰማውን አስተያየትን እና የሚቀጥሉበትን አስተካክሉታል። ይህም ማሽነሪያዎች የተሰማውን አስተያየትን እና የሚቀጥሉበትን አስተካክሉታል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበት መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበት መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበት መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበትን መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበትን መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበትን መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበትን መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበትን መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበትን መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበትን መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበትን መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበትን መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበትን መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበትን መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበትን መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበትን መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበትን መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበትን መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበትን መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበትን መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል። በመረጃ ያስተካክሉታል፣ በአውሮፓው ህጋዊ ኢጣሊያ ስርዓት ላይ የሚገኙበትን መስመር እና በቅንጅት በሽበትዎ ይጠቀማል።

Condividi questo contenuto