Guidë për të bërë një ftesë për turizëm në Itali pa vizë për qytetarët e huaj të Shqipërisë në ftesë të një qytetari italian

Keni një mik shqiptar dhe dëshironi ta ftoni në Itali? Jetojnë në Shqipëri dhe dëshironi të vizitoni Italinë për një periudhë të shkurtër? Në këtë udhëzues, do t’ju shpjegojmë se si të bëni një ftesë pa vizë për Italinë në ftesë të një qytetari italian.

Do t’ju sigurojmë gjithashtu referencat për legjislacionin europian për t’ju dhënë të gjitha informacionet e nevojshme për një udhëtim pa probleme.

Komentet pozitive tona janë një thes i vërtetë i reagimeve entuziaste nga klientët tanë të kënaqur, ju ftojmë të i lexoni ato për të zbuluar si mund të përmirësojmë edhe eksperiencën tuaj me ne.”

Përmbledhja e nevojave të udhëtimit

Para se të filloni procesin e ftesës, është e rëndësishme të kuptoni nevojat e udhëtimit për qytetarët e huaj të Shqipërisë që dëshirojnë të vizitojnë Italinë. Aktualisht, qytetarët shqiptarë nuk përfitojnë nga regjimi i përjashtimit nga viza për hyrjen në Itali. Megjithatë, ka një mundësi për të vizituar Italinë pa kërkuar vizë: ftesa nga një qytetar italian.

Referencat për legjislacionin europian

Referenca e legjislacionit europian për hyrjen dhe qëndrimin e qytetarëve të vendeve të treta në Bashkimin Evropian është Direktiva 2004/38/CE. Ky udhëzues vendos rregullat për hyrjen, lëvizjen dhe qëndrimin e qytetarëve të Bashkimit Evropian dhe anëtarëve të familjeve të tyre. Ajo përfshin dispozita specifike për ftesat për qytetarët e vendeve të treta.

Ftesa nga një qytetar italian

Për të bërë një ftesë pa vizë për Itali në ftesë të një qytetari italian, hapi i parë është gjetja e një personi që jeton në Itali dhe është i gatshëm të ju ftojë. Ky person duhet të jetë një qytetar italian ose një qytetar i një vendi tjetër të Bashkimit Evropian që jepet leje ligjore qëndrimi në Itali. Ftesa duhet të jetë formale dhe duhet të përfshijë identitetin e tij, emrin tuaj, datat e vizitës dhe arsyen e udhëtimit.

Kërkesat e ftesës

Ftesa duhet të përmbajë një kopje të dokumentit të identitetit të ftesës, si pasaporta italiane ose karta e identitetit. Mund të kërkohet gjithashtu të jepni prova të qëndrimit në Itali, si një faturë energjie ose një kontratë qiraje. Këto informacione kërkohen për të treguar se ftesa që ju bëhet është e qëndrueshme ligjërisht në Itali.

Kërkesat e vizitorit

Si vizitor, është e rëndësishme të jepni një sërë dokumentesh gjatë aplikimit për hyrjen në Itali. Këto dokumente mund të përfshijnë:

 • Një pasaportë të vlefshme me një periudhë vlefshmërie të paktën tre muaj nga data e parashikuar e largimit nga Italia.
 • Një kopje të ftesës formale nga ftesa.
 • Sigurim shëndetësor që mbulon gjithë periudhën e qëndrimit tuaj në Itali.
 • Prova e burimeve financiare të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e udhëtimit dhe qëndrimit në Itali.
 • Bileta e avionit për udhëtimin e shkuar dhe të kthimit.
 • Rezervimet e akomodimit, si një konfirmim i rezervimit të hotelit ose një letër ftese nëse qëndroni në shtëpinë e ftesës.

Koha e qëndrimit: Qëndrimi juaj në Itali pa vizë do të jetë i kufizuar nga koha e përcaktuar në ftesën e ftesës. Sigurohuni që të respektoni këtë kohë dhe të largoheni nga Italia para skadimit të saj. Një qëndrim më i gjatë se koha e përcaktuar mund të sjellë pasojat ligjore dhe vështirësi në marrjen e lejeve të ardhshme hyrëse në Itali ose në Bashkimin Evropian.

Bërja e një ftese pa vizë për Itali në ftesë të një qytetari italian është një mundësi e vlefshme për qytetarët e huaj të Shqipërisë që dëshirojnë të vizitojnë vendin për turizëm. Duke ndjekur procedurën e duhur dhe duke dhënë të gjitha dokumentet e kërkuara, do të gëzoni një qëndrim të këndshëm dhe pa probleme në Itali. Kujdeseni gjithmonë të konsultoheni me dispozitat ligjore të fundit dhe të kontaktoni autoritetet kompetente për çdo përditësim ose informacion të veçantë.

Referencat ligjore

 • Direktiva 2004/38/CE e Parlamentit Evropian dhe Këshillit datë 29 prill 2004, në lidhje me lirinë e lëvizjes dhe qëndrimin e qytetarëve të Bashkimit Evropian dhe të anëtarëve të familjeve të tyre në territorin e shteteve anëtare.
 • Ligji italian mbi hyrjen dhe qëndrimin e qytetarëve të vendeve të treta në Itali (bazuar në ligjin italian në fuqi)

“Mbroji udhëtimin tënd në Itali! Zbuloni garancitë tona bankare dhe sigurimet shëndetësore për ftesë turistike dhe udhëtoni pa shqetësime. Klikoni këtu për të marrë një mbulim të besueshëm dhe sigurohuni një vizitë pa probleme në Itali!” “Planifikoni udhëtimin tuaj në Itali me siguri! Zgjidhni garancitë tona bankare dhe sigurimet shëndetësore për ftesë turistike dhe udhëtoni me qetësi. Vizitoni faqen tonë www.vistoperitalia.it për më shumë informacione dhe për të blerë mbulimin tuaj sot!”

Por nëse një qytetar shqiptar dëshiron të qëndrojë për një periudhë mbi 90 ditë, a duhet të aplikojë për një vizë për Itali? Po, qytetarëve shqiptarë që dëshirojnë të qëndrojnë në Itali për periudha mbi 90 ditë u kërkohet të marrin një vizë për Itali. Aktualisht, Shqipëria nuk është anëtare e Bashkimit Evropian ose e Zonës Shengen, kështu që qytetarët shqiptarë duhet të ndjekin procedurat për të aplikuar për një vizë kombëtare italiane për qëndrime të gjata. Vizat kombëtare italiane ndahen në kategori të ndryshme, në varësi të qëllimit të qëndrimit. Në rastin e qëndrimeve turistike të gjata, qytetarët shqiptarë duhet të aplikojnë për një vizë kombëtare italiane për turizëm ose vizita private. Për të marrë një vizë për qëndrime të gjata në Itali, qytetarët shqiptarë duhet të paraqesin një sërë dokumentesh, duke përfshirë një formular aplikimi të plotësuar, një pasaportë të vlefshme, foto të reja, një konfirmim rezervimi akomodimi në Itali, një sigurim shëndetësor dhe dokumente financiare që tregojnë aftësinë e tyre ekonomike gjatë qëndrimit.

A dëshironi të dini nëse ofrojmë vërtetë shërbimin që premtojmë? Komentet tona të mira flasin vetë! Zbuloni çfarë mendojnë klientët për ne dhe bashkohuni me komunitetin tonë të klientëve të kënaqur.

Është e rëndësishme të përmendet se kërkesat për viza mund të ndryshojnë në kohë dhe është e këshillueshme të konsultoheni me faqen zyrtare të Ambasadës ose Konsullatës italiane më të afërt për të marrë informacionet dhe udhëzimet e fundit.

Por cfarë janë kërkesat për të marrë një vizë për Itali nga një qytetar shqiptar? Kërkesat për të marrë një vizë për Itali nga një qytetar shqiptar mund të ndryshojnë në varësi të llojit të vizës që kërkohet dhe qëllimit të qëndrimit. Më poshtë janë disa nga kërkesat e përgjithshme që zakonisht kërkohen:

 • Formulari i aplikimit i plotësuar: Është e nevojshme të plotësoni saktësisht formularin e aplikimit për vizë, i disponueshëm në Ambasadën ose Konsullatën italiane në juridiksionin ku kërkohet viza.
 • Pasaporta e vlefshme: Kërkohet një pasaportë e vlefshme me një periudhë vlefshmërie prej të paktën tre muajsh nga data e parashikuar e largimit nga Italia. Sigurohuni që të keni faqe të zbrazëta të mjaftueshme në pasaportë për vënimin e vizës.
 • Fotografi të reja: Sigurohuni që të siguroheni fotografi të reja që plotësojnë kërkesat specifike të Ambasadës ose Konsullatës italiane. Zakonisht kërkohen fotografi në ngjyra, në sfond të bardhë, me madhësi të caktuar.
 • Dokumente udhëtimi: Mund të kërkohet një biletë avioni për udhëtimin e shkuar dhe të kthimit ose një rezervim i konfirmuar për të treguar qëllimet e udhëtimit.
 • Sigurim shëndetësor: Duhet të siguroheni prova të mbulimit të sigurimit shëndetësor që mbulon gjithë periudhën e qëndrimit tuaj në Itali. Sigurimi duhet të ketë mbulim të mjaftueshëm për shpenzimet mjekësore, përfshirë rikthimin në vendin e origjinës në rast nevoje.
 • Dokumente financiare: Kërkohet të siguroheni prova të burimeve financiare të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e udhëtimit dhe qëndrimit në Itali. Kjo mund të përfshijë ekstrakte bankare të fundit, dokumente punësimi, letra sponsorizimi ose deklarata financiare.
 • Dokumente shtesë: Sipas qëllimit të qëndrimit, mund të kërkohen dokumente shtesë. Për shembull, për një qëndrim studimor, mund të kërkohet një letër pranimi nga një institucion arsimor italian.

Është e rëndësishme të theksohet se kërkesat mund të ndryshojnë dhe është e këshillueshme të kontaktoni Ambasadën ose Konsullatën italiane në zonën tuaj të banimit për të marrë informacione të veçanta rreth procedurës së kërkesës së vizës dhe dokumenteve të nevojshme. Gjithashtu, rekomandohet të paraqisni kërkesën për vizë me kohë të mjaftueshme para datës parashikuar të udhëtimit, pasi kohëzgjatja e përpunimit mund të jetë shumë e gjatë, madje deri në 60 ditë.

“Zëri i klientëve tanë është reklama jonë më e mirë. Duke lexuar komentet e tyre të mira, do të kuptoni si kemi arritur të fitojmë besimin e tyre dhe të bëhemi një referencë në fushë. Mos e humbni mundësinë për të qenë pjesë e komunitetit tonë të klientëve të kënaqur!”

Condividi questo contenuto