Paano ba iniuulat ang Declaration of Guarantee/Accommodation o Letter of Invitation para sa mga Pilipinong mamamayan na hinihingi ng Konsulado ng Italya sa Pilipinas?

Ang Declaration of Guarantee/Accommodation, na kadalasang tinatawag na letter of invitation, ay isang dokumento sa pamamagitan ng kung saan isang mamamayang Italyano o isang residente sa Italya ay nag-aanyaya ng isang dayuhan, sa kasong ito ay Pilipino, na manatili sa Italya para sa isang limitadong panahon. 

Ginagamit ito upang ipakita sa Embahada o Konsulado ng Italya na mayroong matitirahan ang bisita sa panahon ng kanyang pagbisita sa Italya at na ang nag-aanyaya ay mag-aako ng pananagutan sa pananalapi para sa bisita sa buong panahon ng kanyang paglagi. 

Basahin ang mga positibong karanasan ng mga dayuhang mamamayan at iba pang nasyonalidad na nakinabang sa aming mga serbisyo. 

Kailangan mo ba ng Bank Guarantee para sa turistang visa?

Ang aming kumpanya ay nag-ooperate sa buong Italya, tumawag agad upang makakuha sa loob ng 24 oras, sa amin ay madali at mabilis: +39 02.667.124.17 o 055285313 isulat sa WhatsApp: +39 339 71.50.157 sasagot kami agad sa iyong mga tanong! o isulat sa info@vistoperitalia.it

Narito ang pangkalahatang mga hakbang para sa pagpapunla ng nasabing pahayag:

 • Impormasyon tungkol sa nag-aanyaya:
  • Pangalan, apelyido, petsa at lugar ng kapanganakan.
  • Tirahan (kumpletong address).
  • Telepono at email address.
  • Kopya ng isang validong ID (pasaporte o ID card).

 • Impormasyon tungkol sa inaanyayahan:
  • Pangalan, apelyido, petsa at lugar ng kapanganakan.
  • Numero ng pasaporte.
  • Tirahan at kinaroroonan.
  • Ugnayan sa nag-aanyaya.
 • Detalye ng paglagi:
  • Layunin ng pagbisita (turismo, negosyo, pag-aaral, atbp.).
  • Inaasahang petsa ng pagdating at pag-alis mula sa Italya.
  • Tirahan sa Italya.
 • Pahayag ng Garantiya:
  • Dapat magpahayag ang nag-aanyaya ng pananagutan sa pananalapi para sa anumang gastos sa medikal, pamumuhay, at repatriasyon, kung kinakailangan.
  • Dapat magpahayag ang nag-aanyaya na maglaan ng tamang akomodasyon para sa inaanyayahan.
 • Karagdagang dokumentasyon:
  • Kopya ng isang validong ID ng nag-aanyaya.
  • Patunay ng tirahan o pag-aari ng akomodasyon (kontrata ng upa, titulo ng pag-aari).
  • Bank Guarantee.
  • Health insurance.
  • Pinakabagong mga talaan ng bangko o iba pang dokumento na nagpapatunay ng kakayahan sa pananalapi ng nag-aanyaya upang suportahan ang inaanyayahan.
 • Lagda at petsa:
  • Dapat lagdaan ng nag-aanyaya ang pahayag.
 • Legalisasyon at pagpapadala:
  • Ang puno ng pahayag na puno ay dapat legalisahin sa Questura o notaryo sa Italya.
  • Pagkatapos ng legalisasyon, ipadala ang orihinal na pahayag sa inaanyayahan sa Pilipinas.
 • Pagpapasa sa Konsulado:
  • Ang inaanyayahan ay dapat magpresenta ng orihinal na pahayag sa oras ng paghiling ng visa sa Konsulado ng Italya sa Pilipinas, kasama ang iba pang mga kinakailangang dokumento para sa uri ng visa.

Mahalaga na laging suriin ang website ng Konsulado ng Italya sa Pilipinas o makipag-ugnayan direkta sa institusyon upang makakuha ng mga na-update na impormasyon tungkol sa mga espesipikong kinakailangan, dahil maaari itong magbago o maging sanhi ng pagbabago.

Saan matatagpuan ang Embahada ng Italya sa Pilipinas?

Sa ganitong address, maaari mong mahanap ang website at makakita rin ng lahat ng kinakailangang impormasyon at na-update upang makakuha ng visa para sa Italya.

Fisikamente matatagpuan ito sa Maynila:

 • Embajada de Italia en Manila
 • 5th Floor, Tower B
 • One Campus Place
 • McKinley Hill
 • Taguig City, Metro Manila, Philippines
 • Metro Manila
 • Tel.: (0063-2) 8892-4531
 • Fax: (0063-2) 8812-4322
 • Oras ng pagbukas:
 • Lunes – Huwebes: 08:00 – 16:30
 • Biyernes: 08:00 – 14:30

Basahin ang mga positibong karanasan ng mga dayuhang mamamayan at iba pang nasyonalidad na nakinabang sa aming mga serbisyo.

Kailangan mo ba ng Bank Guarantee para sa turistang visa?

Ang aming kumpanya ay nag-ooperate sa buong Italya, tumawag agad upang makakuha sa loob ng 24 oras, sa amin ay madali at mabilis: +39 02.667.124.17 o 055285313 isulat sa WhatsApp: +39 339 71.50.157 sasagot kami agad sa iyong mga tanong! o isulat sa info@vistoperitalia

Kung kailangan mong mag-apply para sa visa para sa Italya, para sa mga maikling panahon, ang Embahada ng Italya ay ipinagkakaloob ang serbisyo sa isang lokal na ahensya, maaari kang lumapit sa mga sentro ng aplikasyon ng visa na pinamamahalaan ng VFS Global sa mga sumusunod na lokasyon:

 • Maynila: Makikita mo ang opisina sa unang palapag ng One Campus Place, Building A, McKinley Town Center, McKinly Hill, Fort Bonifacio, Taguig City, Metro Manila.
 • Cebu: Ang opisina ay matatagpuan sa Unit 1001C & 1004B, sa ika-10 palapag ng Kepwealth Center Samar Loop, sa sulok ng Cardinal Rosales Ave, Lungsod ng Cebu, 6000 Cebu.
 • Lungsod ng Batangas: Ang mga detalye ay dapat pa itong itakda.
 • Davao: Ang opisina ay matatagpuan sa FES 07, Ikalawang Palapag, Alfresco Area ng Felcris Central, Brgy., 40-D Quimpo Blvd, Lungsod ng Davao, 8000.

Para sa karagdagang impormasyon, maaari kang bumisita sa website ng VFS Global sa ganitong address: https://visa.vfsglobal.com/phl/en/ita.

Kung kailangan mong makipag-ugnayan sa kanila, narito ang kanilang mga detalye:

Oras ng pagbukas para sa seksyon ng visa (para lamang sa mga kamag-anak ng mga mamamayan ng European Union):

 • Lunes, Martes, Miyerkules, at Biyernes: mula 09:00 hanggang 12:00.
 • Miyerkules na hapon: mula 14:00 hanggang 16:00.
 • Huwebes: sarado.

Oras para sa seksyon ng konsulado (sa pamamagitan ng appointment)

Ang parehong oras ng mga ito, ngunit tandaan na para sa ilang sertipikasyon, tulad ng pag-verify ng pag-iral sa buhay, hindi kinakailangan ang appointment.

Upang mag-book ng appointment sa seksyon ng konsulado, sundin ang mga tagubilin sa kanilang website.

Legalisasyon ng mga dokumento na may Apostille

Ang awtoridad na responsable para sa mga Apostille sa Pilipinas ay ang Department of Foreign Affairs (DFA). Bisitahin ang kanilang website para sa karagdagang detalye: https://dfa.gov.ph/.

Pagsasalin ng mga dokumento

Kung kailangan mong isalin ang mga dokumento para sa Italya, may ilang mga ahensya na maaaring makatulong sa iyo, tulad ng Philippine – Italian Association at ang Società Dante Alighieri sa Makati City. Tandaan na hindi kumpleto ang listahan at ang Konsular na Tanggapan lamang ang nagpapatunay sa pagsasalin para sa mga partikular na dokumento na kinakailangan.

Condividi questo contenuto